Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Altitudinal,se încadrează între parametrul minim de 89,7 m pe valea raului Glavacioc,iar cel maxim de 107,7 m în zona de amplasare a staţiei C.F.R. şi Depozitelor.

Din punct de vedere administrativ,acest oraş aparţine judeţului Teleorman. Distanţa faţă de municipiul Bucureşti este de 50 kilometri (pe calea ferată) şi tot 50 kilometri îl despart de municipiul Alexandria şi oraşul Roşiorii de Vede.

Ca limite, întalnim la nord comunele Marşa şi Bucşani, la est comuna Mereni, la sud, comunele Moşteni şi Crevenicu, la vest satul Blejeşti.