дейности

изделия

В този раздел можете да намерите статии, свързани с изпълнението на проекта

новини

В този раздел можете да намерите последните новини от проекта

Parteneri

Вижте списъка с партньорите по проекта и тяхната роля

електронно обучение

Този раздел е посветен на наличните онлайн курсове

ЦЕЛА ГРУПА

  • Хора от селските райони в трансграничния регион
  • МСП в областта на екотуризма и биологичното земеделие
  • НПО, сдружения на земеделски производители и земеделски производители

Партньорският портал на кметството Лясковец можете да намерите тук http://www.greenjobs.lyaskovets.net/

txdvioawpf01
sfy39587stp16