programul tomata

MADR удължава срока за подаване на заявления за записване в програмата TOMATA и премахва задължението за подаване на данъчни документи за достъп до минимална помощ

Министерството на земеделието и развитието на селските райони съобщава, че е разработило проект на нормативен акт, който ще измени ПМС № 148/2022, както и ПМС № 147/2022, като уреди следните аспекти: - удължаване на срока за подаване на заявления за...

Posted on Feb 20, 2022

курсове за трактор

Министерството на земеделието на окръг Телеорман организира квалификационни курсове за професията "Трактор"

DAJ Teleorman Ви предлага възможност да участвате в курса за професионална квалификация - професията тракторист с продължителност 360 часа (теория и практика, считано от 1 февруари 2022 г.). Курсът ще ви помогне да овладеете основите, както и да...

Posted on Feb 4, 2022

Курсове за професионално обучение за селскостопански работници

Дирекция по земеделие на окръг Телеорман организира: 360-часови курсове за професионално обучение за: -Работник в растениевъдството; -Работник за животни; - Тракторист. 40-часови курсове за обучение за бенефициенти за: -Мярка 10 - агроекология и...

Posted on Feb 4, 2022

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1693 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 ноември 2020 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1693 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на датата на прилагането му и на...

Posted on Jan 20, 2022

Увеличаване на държавната помощ в животновъдния сектор

На заседанието на правителството от 10 декември 2021 г. Решението за изменение на чл.19 ал.8 от ОУ бр. 1179/2014 за създаване на схема за държавна помощ в животновъдния сектор. Този нормативен акт установява увеличение на държавната помощ за 2021 г...

Posted on Dec 14, 2021

Площи, заети от основните култури в окръг Телеорман през 2021 г

Площи, заети от основните култури в окръг Телеорман през 2021 г

Posted on Dec 14, 2021

Професионално обучение - фото-видео изображения Videle, Румъния

Изображения от професионално обучение 2020-09-01 at 10.31.24.jpeg 2020-09-01 at 10.31.25.jpeg 2020-09-01 at 10.31.26-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.27.jpeg 2020-09-01 at 10.31.28-2.jpeg 2020-09-01 at 10.31.28.jpeg 2020-09-01 at 10.31.30.jpeg 2020-09-01...

Posted on Sep 2, 2020