Кметство Лясковец

Ля̀сковец е град в Северна България, Великотърновска област, в близост до град Горна Оряховица. Селището е административен център на Община Лясковец. Името на града произлиза от дървото леска или лешник (Corylus avellana), което е било характерно за...

Кметство Виделе

Град Виделе е разположен географски в централната южна част на Румънската равнина, в подразделението Гавану-Бурдеа, като тази административна територия е в контакт с важни пътни артерии за окръг Телеорман. Надморска височина попада между минималния...