Direcția pentru Agricultură a Municipiului București organizează în perioada 19.09-30.09.2022 cursuri de instruire pentru beneficiarii Măsurii 10 - agro-mediu și climă, respectiv Măsurii 11-agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).
Fiecare curs are o durată de 40 de ore și se va desfășura la sediul instituției Direcției pentru Agricultură a Municipiului București din Sos.Olteniței, nr.35-37, după cum urmează:

 • 19.09-23.09.2022 curs de instruire Măsura 11-agricultură ecologică
 • 26.09-30.09.2022 curs de instruire Măsura 10 - agro-mediu și climă

În urma absolvirii cursului, participanții vor dobândi competențele necesare implementării angajamentelor și vor primi un atestat de recunoaștere a acestora.
Taxa de înscriere la curs este de 200 de lei/persoană.
Documente necesare:

 • Cerere înscriere
 • Copie C.I
 • Copie acte de studii
 • Acord prelucrare date
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:
  • Telefon: 0213142866 ; 0213326966
  • Email: dadr.b@madr.ro