Работник (тракторист) - Свободни позиции в публичната администрация в Румъния

Местоположение: Телеорман

Тип работа: Пълен работен ден

Кметството на община Мерени, окръг Телеорман, организира конкурс за наемане на работа за неопределено време на договорна позиция, изпълнение, свободни работни места, работник (шофьор на трактор)

Специфичните условия, необходими за участие в конкурса и заемане на договорната позиция са:

• ниво на образование - общо;

• изискуем стаж по специалността - 10 години.

 

   Конкурсът ще се проведе по следния календар:

• 15 юли 2022 г., 10.00 ч.: писмен контрол;

• 16 юли 2022 г., 14.00 ч.: тест за интервю.

Кметството на община Мерени, село Мерени де Жос, ул. Букурещ №. 67, окръг Телеорман, тел.: 0247 / 450.608.