През следващия период няколко кметства и обществени институции от окръг Телеорман ще организират конкурс за заемане на някои обявени свободни позиции. В зависимост от обучението, телеорманците, които искат да работят в бюджетната система, могат да кандидатстват за длъжностите начинаещ експерт, обществен медицински асистент, референт и квалифициран работник. Така например кметството на община Нанов ще обяви на конкурс седем работни места, в рамките на ВиК служба-технически и административен отдел. Изискват се минимум една година трудов стаж и средно или общо образование. Условията, на които кандидатите трябва да отговарят, за да се регистрират за конкурса, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://posturi.gov.ro/.

Ето списъка със свободните позиции:

  • Работник (7 позиции) - кметство Нанов, окръг Телеорман
  • Служител в кметството на община Нанов, окръг Телеорман
  • Служител в кметството на община Нанов, окръг Телеорман
  • Квалифициран работник II (квалифициран машинен оператор-оператор на багер) - Кметство на община Фрумоаса, окръг Телеорман
  • Квалифициран работник – кметство на община Нанов, окръг Телеорман
  • Обществен медицински асистент-Кметството на Турну Мъгуреле, окръг Телеорман
  • Багер-товарач II-Кметство Слобозия Мандра, окръг Телеорман