Регионалната агенция по заетостта – Телеорман, организира трудова борса на 20 май 2022, с начален час 09:00

Събитието е насочено към всички категории работници, както и тези, които желаят да сменят професионалната сфера.

Основната цел на борсата е да увеличи нивото на заетост чрез подобряване връзката между търсенето и предлагането, както и да създаде възможности за директен контакт между работодателите и търсещите работа, осигурявайки следните ползи за страните :

За работодателите:

  • Възможността да подберат служители според изискванията на позицията;
  • Съпоставяне на съвместимостта на свободните позиции с профила на търсещите работа;

· Осигуряване на квалифицирана работна ръка чрез програмите за професионално обучение, провеждани от Агенцията по заетостта.

 

За търсещите работа :

  • Възможност за среща с представители на различни компании и провеждане на интервюта с потенциална възможност за наемане;
  • Получаване на информация за свободните места;

· Получаване на информация за услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта (информация, медиация, менторство, професионално обучение)

 

Работодателите, желаещи да участват в събитието, трябва да подадат информация за свободните работни места до 19 май 2022, в сградата на Агенция по заетостта, Телеорман (Александрия, ул. Дунарий №1, тел: 0247/310155) или в офисите на Агенция по заетостта според местонахождение.